ล้ำหน้า “ รร.ศรีกระนวน” เปิดสอน ภาษาญี่ปุ่น เข้ม!ส่งออกเด็ก นร.

ล้ำหน้า “ รร.ศรีกระนวน” เปิดสอน ภาษาญี่ปุ่น  เข้ม!ส่งออกเด็ก นร. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาต่อและทำงานในประเทศญี่ปุ่น สร้างงานสร้างเงิน และสร้างคน เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 8 ส.ค. ที่

Read more

บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนันสนุนห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาญี่ปุ่น

บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนันสนุนห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาญี่ปุ่น นำโดยคุณพรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดห้องอย่างเป็นทางการ

Read more

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น เรียนกับครูชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา พร้อมบรรยากาศในห้องเรียนที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมโอกาสในการได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

Read more

วิทยาลัยเทคนิค หรือมีชื่อย่อว่า “โคเซน” (KOSEN)

  วิทยาลัยเทคนิค หรือมีชื่อย่อว่า “โคเซน” (KOSEN) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี (สาขาพาณิชย์นาวี 5 ปีครึ่ง) หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมต้น จัดเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นักศึกษาต่างชาติสามารถเทียบโอนเข้าวิ ทยาลัย เทคนิคได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (แหล่งที่มาข้อมูล: http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/mobile/th/modules/pico/index.php?content_id=35) ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบโคเซ็น

Read more

ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณพรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ดูการสาธิตการจัดการเรียนรู้ การสอนภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาจีน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more

การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น (KOSEN) ที่ภาคอีสาน

  วันที่ 11 พ.ค. 2561 เมื่อเวลา 13.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น  ต.เมืองเก่า อ.เมือง

Read more

มหาวิทยาลัยสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา อาจารย์แนะนำว่าที่นี่มีห้องแล็บวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ครบวงจรที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นักเรียนไทยที่เรียนจบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจะได้มาศึกษาดูงานที่นี่จากทุนของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน สมาชิกชมรมจะมีโอกาสได้มาเรียนและศึกษาดูงานที่นี่หากสนใจจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Read more