บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนันสนุนห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาญี่ปุ่น

บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนันสนุนห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาญี่ปุ่น นำโดยคุณพรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดห้องอย่างเป็นทางการ