ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น เรียนกับครูชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา พร้อมบรรยากาศในห้องเรียนที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมโอกาสในการได้รับทุนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

438 thoughts on “ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.