การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนวงโยธวาทิตมุงสู่การชิงแชมป์โลก ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

วันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนวงโยธวาทิตมุงสู่การชิงแชมป์โลก ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดย ได้รับเกียรติจากท่าน ดร. อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ คุณญาณทัธ  สิริวัฒน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวเรื่องความสำคัญของวงโยธวาทิต ทางบริษัทขอขอบพระคุณท่าน ดร. วีรเดช  ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและคณะครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนและต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม

 

635 thoughts on “การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนวงโยธวาทิตมุงสู่การชิงแชมป์โลก ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.